Morgenbladet

Team

All contacts

JJ
Johnny A. Jensen
Annonseselger (stilling, byråer, film, musikk, øvrig)
KR
Karen Fosse Rosness
Annonsesjef (kunst, litteratur)